Vi är ett företag som är hjälper våra kunder att bearbeta och presentera sin data, exempelvis genom:

  • Automatiserad rapportering
  • Interaktiv visualisering
  • Utbildning och stöd inom R

Om ni är intresserad av våra tjänster så kontakta oss gärna på info@metagraf.se.

Nedan följer några exempel på visualiseringar. Varav den första visar sveriges riksdagsledamöter uppdelade på ålder. Data är hämtat från Riksdagens API.

Nästa exempel hämtar data från Rotten Tomatoes API. Testa gärna att klicka på datapunkterna.

Nedan listas några av de projekt som vi bidrar eller har bidragit med att utveckla: